פרטי הרישיון

  • רישיון שימוש אישי
  • מאפשר הקרנה במסגרת אישית, משפחתית או מחקרית ולימודית, ללא הגבלת מספר פעמים. ההקרנה מותרת אך ורק בכיחתה או במסגרת מוסדתי ובהקשר לימודי או מחקרי. אין להקרין סרטים במסגרת רישיון זה באופן ציבורי, למשל לאורחים או משתתפי כנס
  • רישיון להעלאה על שרת (DSL)
  • מאפשר למוסדות להעלות את הסרט על שרת המוסד ולאפשר הקרנה של הסרט במחשבי המוסד או במכשירים המחוברים לרשת התקשורת שלו. המוסד מתחייב לכך שרק משתמשים מורשים יקבלו גישה לסרטים.
  • רישיון להקרנה ציבורית (PPR))
  • מאפשר הקרנה כללית של הסרט גם מול מי שאינם חברים בצוות העובדים או הלומדים בו.
  • רישיון להקרנה ציבורית (PPR) משולב ברישיון להעלאה על שרת (DSL)
  • מאפשר את השניים הנזכרים למעלה (b) and (c).
שימוב לב : אף אחד מן הרשיונות אינו מתיר גביית תשלום עבור הקרנה.
loader