פרטי הרישיון

  • רישיון שימוש אישי
  • מאפשר הקרנה במסגרת אישית או משפחתית ללא הגבלת מספר פעמים. כמו כן ניתן לגבות את הקובץ .
  • רישיון להעלאה על שרת(DSL)
  • מאפשר למוסדות להעלות את הסרט על שרת המוסד. המוסד מתחייב לכך שרק משתמשים מורשים יקבלו גישה לסרטים.
  • רישיון להקרנה ציבורית (PPR))
  • מאפשר הקרנה כללית של הסרט גם מול מי שאינם חברים בצוות העובדים או הלומדים בו.
  • רישיון להקרנה ציבורית (PPR) משולב ברישיון להעלאה על שרת (DSL)
  • מאפשר את השניים הנזכרים למעלה (b) and (c).
שימוב לב : אף אחד מן הרשיונות אינו מתיר גביית תשלום עבור הקרנה.